รางน้ำฝน

รางน้ำฝน อีกส่วนประกอบหนึงของบ้านที่ช่วยควบคุมน้ำฝนที่ตกลงมาจากหลังคา ให้ลงตามจุดที่กำหนด ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้ง รางน้ำฝน ไวนิลทั้ง VG http://www.vggutter.com/ และ รางน้ำฝน วินเซอร์ (Windsor) งานติดตั้งรางน้ำฝน วินเซอร์ ในโครงการบ้านศรีราชา จ.ชลบุรี

งานติดตั้งรางน้ำฝน ไวนิล VG ในโครงการหมู่บ้าน คาซาลูนา หนองมน ชลบุรี